2500040555

2500040555

SKU: 2500040555
Price:
Muinsuskaitse eritingimuste koostamine on vajalik, kui soovitakse muinsukaitse all olevat mälestist või muinsuskaitsealal asuvat hoonet renoveerida, restaureerida, korrastada või laiendada.
Muinsuskaitse eritingimused koosnevad hoone kohta koostatud ajaloolisest ülevaatest, selle väärtuslike hooneosade ja detailide nimekirjast, tehnilise seisukorra hinnangust ning hinnangust kavandatavatele muudatustele. Muinsuskaitse eritingimustega hinnatakse, kas kavandatavad muudatused on lubatud ning millises mahus. Muinsuskaitse eritingimuste hinnapakkumise saamiseks kirjutage meile info@heamajapood.ee või helista +372 55602055. Hinnapäringu koostamisel palun kirjeldage, mis hoonega tegu ning millised tööd on kavas. Hea Maja Pood koostab muinsuskaitselisi eritingimusi. Eritingimuste koostamiseks omame MKA tegevusluba VS 810/2015. Eritingimuste tellimiseks kirjuta info@heamajapood.ee või helista tel. 55602055
Similar products
Hea Maja Poes töötavad restaureerimisega seotud spetsialistid (mööbli- ja puidurestauraator, maalingute restauraator, ehitiste spetsialist). Pakume oma abi uuringute teostamisel. Teostame viimistluskihtide- ja ehitusuuringuid. Viimase aja tehtud tööd Tartus - Vallikraavi 10, Vallikraavi 14, Era 2, Staadioni 48 (83), Tõlluste mõis Saaremaal, Tolli 4 Kuressaares.
Uuringute teostamiseks omame Muinsuskaitseameti tegevusluba nr. VS 810/2015.
Võta meiega ühendust info@heamajapood.ee
SKU: 240556
0,00 €
Restaureerime maalinguid, Viimase aja olulisem objekt on Vallikraavi 14, Tartus.
SKU: 25406103
0,00 €
Trükime trafarettmustreid seina või teeme trafareti (šablooni) vastavalt soovile. Trafarette teeme nii nagu vanasti tehti, immutame paberi värnitsaga ja lõikame käsitsi mustri sisse, soovi korral saab trafareti lõigata ka moodsate vahenditega kile sisse. Viimane olulisem töö Olustvere aednikumaja mustrite kandmine seina.
SKU: 250104
0,00 €
Tegevuskava on lihtsam variant ehitusprojektist ja lihtsaim dokument, mille alusel saab Muinsuskaitseamet anda tööde tegemise loa. Tegevuskava alusel tehakse töid mälestisel juhul, kui kavandatav tegevus ei vasta hooldus- ja remonttööde mõistele, kuid tööde iseloomust ja keerukusastmest lähtuvalt ehitusprojekti koostada pole vaja. Tegevuskava tuleb Muinsuskaitseametiga kooskõlastada ning tööde alustamisel tuleb ametilt taotleda tööde tegemise luba.
SKU: 25000406105
0,00 €