2500040555

2500040555

SKU: 2500040555
Price:
Muinsuskaitse eritingimuste koostamine on vajalik, kui soovitakse muinsukaitse all olevat mälestist või muinsuskaitsealal asuvat hoonet renoveerida, restaureerida, korrastada või laiendada.
Muinsuskaitse eritingimused koosnevad hoone kohta koostatud ajaloolisest ülevaatest, selle väärtuslike hooneosade ja detailide nimekirjast, tehnilise seisukorra hinnangust ning hinnangust kavandatavatele muudatustele. Muinsuskaitse eritingimustega hinnatakse, kas kavandatavad muudatused on lubatud ning millises mahus. Muinsuskaitse eritingimuste hinnapakkumise saamiseks kirjutage meile info@heamajapood.ee või helista +372 55602055. Hinnapäringu koostamisel palun kirjeldage, mis hoonega tegu ning millised tööd on kavas. Hea Maja Pood koostab muinsuskaitselisi eritingimusi. Eritingimuste koostamiseks omame MKA tegevusluba VS 810/2015. Eritingimuste tellimiseks kirjuta info@heamajapood.ee või helista tel. 55602055
Similar products
Hea Maja Poes töötavad restaureerimisega seotud spetsialistid (mööbli- ja puidurestauraator, maalingute restauraator, ehitiste spetsialist). Pakume oma abi uuringute teostamisel
Uuringute teostamiseks omame Muinsuskaitseameti tegevusluba nr. VS 810/2015.
Võta meiega ühendust info@heamajapood.ee
SKU: 240556
0,00 €
Speedheater 1100 värvi eemaldamiseks infrapunakiirgusega.
SKU: 30001
12,00 €