MEIST

 Kohtume poes E-R 9-17

Vanad majad vajavad terviklikku ja läbimõeldud lähenemist, mis arvestab nende olemust, ajalugu ning seniseid ehitusvõtteid ja materjale, ainult siis on võimalik hoida neid hooneid selliselt, et ka meie järeltulijad nende hubasust nautida saaksid.
Oma elukeskkonna kujundamisel on oluline teadvustada kasutatavate materjalide mõju tervisele. Seda on samavõrra tähtis meeles pidada ka uute majade ehitamisel, mistõttu pakume poes laia valikut looduslikke ehitusmaterjale.
 
 

 

Pille Vilgota on lõpetanud TKK mööbli restaureerimise erialal ning õppinud EKA magistriõppes konserveerimist. Tegeleb mööbli ja maalingute restaureerimise ja konserveerimisega. 

 

Kati Männik on renoveerimise ja restaureerimise alase tegevusega seotud olnud alates 2000. aastast. Lõpetanud EKA muinsuskaitse ja restaureerimise eriala magistriõppe, varasemalt õppinud Tartu Ülikoolis geograafiat.

 

 

 

      Koostame MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSI mälestisena kaitse all olevatele hoonetele, muinsuskaitsealadele ja kaitsevööndisse jäävatele hoonetele ja detailplaneeringutele. Muinsuskaitse eritingimused määravad objekti väärtused, annavad hinnangu kavandatavatele muudatustele ja määravad väärtuste säilitamiseks vajalikud piirangud kavandatavale tegevusele. Täpsemalt loe siit.          UURINGUTE läbiviimine on vajalik juhul, kui muinsuskaitse eritingimuste koostamise käigus või muul juhul selgub, et kaitse aluse objekti väärtuslikud detailid (nt tarindid, viimistluskihid) vajavad väljaselgitamiseks avamist, uurimist ja fikseerimist. Uuringute vajadus määratakse reeglina muinsuskaitse eritingimustega. Täpsemalt loe siit.        
                 
    HOONETE HOOLDUSJUHENDID annavad omanikule ja haldajale põhjaliku ülevaate hoone seisundist, juhivad skemaatiliselt tähelepanu probleemidele ja pakuvad välja konkreetsed lahendused ning tööd, mis tuleb hoone korrektseks hooldamiseks läbi viia. Hoone hooldusjuhend on kasulik dokument hoolivale omanikule, kes suuremahuste remonttööde ettevõtmisele eelistab oma kinnisvara eest pidevalt hoolt kanda ning sedasi suuremaid kahjustusi vältida.        VÄLISVIIMISTLUSPASSID määravad hoone välisviimistluse värvitoonid vastavalt läbi viidud värviuuringutele, arvestades seal juures ka omaniku ettepanekuid. Värvitoonide määramisel lähtutakse traditsioonilistest lahendustest ja sobivusest linnaruumi. Vajadusel saab värvipassi ka kohalikus omavalitsuses kooskõlastada.